Αποτελέσματα

Ηλεκτρονικός Οδηγός του Weight Matters

Στρατηγικές σχετικά με τον και τoν Υγιεινό Τρόπο Ζωής – Ένας ηλεκτρονικός οδηγός που απευθύνεται σε κέντρα εκπαίδευσης ενηλίκων, εκπαιδευτές ενηλίκων και επαγγελματίες υγείας και ως στόχο έχει να τους βοηθήσει να κατανοήσουν καλύτερα πώς να υποστηρίξουν ενήλικα άτομα να μάθουν τεχνικές θετικής ψυχολογίας για τον έλεγχο του βάρους τους και να ξεπεράσουν τις προκλήσεις με τις οποίες έρχονται αντιμέτωποι ζώντας σε περιβάλλοντα που ευνοούν την παχυσαρκία.

Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης του Weight Matters

Μία καινοτόμος πλατφόρμα, η οποία περιλαμβάνει μία σειρά από εργαλεία και πόρους για την ανάπτυξη κινήτρου και την υποστήριξη των συμμετεχόντων στη διαδικασία εκμάθησης και ανάπτυξης δεξιοτήτων και στρατηγικών για τον έλεγχο του βάρους τους σε περιβάλλοντα που ευνοούν την παχυσαρκία.

Πιλοτική εφαρμογή των Weight Free Groups

Οι ομάδες αυτές (Weight Free Groups) αποτελούν στην ουσία ένα πρόγραμμα συμβουλευτικής καθοδήγησης, το οποίο παρέχεται σε άτομα, ειδικότερα σε εκείνα που προέρχονται από χαμηλές κοινωνικο-οικονομικές ομάδες, που επιθυμούν να ελέγξουν το βάρος τους ή και να χάσουν βάρος.

Πιλοτική εφαρμογή του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Weight Matters

Δημιουργία και διεξαγωγή μιας σειράς 4 εκπαιδευτικών εργαστηρίων. Οι συνεδρίες που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο των εργαστηρίων αυτών θα αποτελέσουν τη βάση του προγράμματος συμβουλευτικής καθοδήγησης του Πνευματικού Προϊόντος 3 (Weight Free Groups).

Έκθεση Πλαισίου του έργου Weight Matters

Συνεργασία με 2 ομάδες-στόχους, προσδιορισμός εμποδίων, επικέντρωση στη χαρτογράφηση συγκεκριμένων ικανοτήτων και δεξιοτήτων εκπαίδευσης και καθοδήγησης, που απαιτούνται για την επίτευξη αποτελεσματικών παρεμβάσεων. Περιλαμβάνει ομάδες εστιασμένης συζήτησης, έρευνα και δευτερογενή έρευνα/ανάλυση δεδομένων.

Οι Εμπειρογνώμονές μας

(English) Veronica Vazeri

Malta

(English) Gergely Kaposvari

Malta

(English) Karin Laing

Malta

(English) Yasmin De Giorgio

Malta

Drinking water is essential to a healthy lifestyle

You don't have to EAT LESS. You just have to EAT RIGHT.

If you keep good food in your fridge you will eat good food.

Take care of your body. It's the only place you have to live.

Being Healthy and Fit isn't a fad or a trend. It's a lifestyle.